Έρευνα σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία: Αμβλύνονται οι αντιδράσεις για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Τρία χρόνια μετά την υπογραφή της, η Συμφωνία των Πρεσπών παραμένει ένα ευαίσθητο ζήτημα και για τις δύο πλευρές των συνόρων, ωστόσο, κάποιοι, έχουν ήδη αρχίσει να την προσεγγίζουν πιο ρεαλιστικά, καθώς η Συμφωνία είναι ένας συμβιβασμός που έπρεπε να γίνει και ενίσχυσε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα των παράλληλων ερευνών κοινής γνώμης με τίτλο “Οι προοπτικές της Συμφωνίας των Πρεσπών – Η κοινή γνώμη σε Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα”.

Οι εν λόγω έρευνες παρουσιάστηκαν πριν από μερικές ημέρες σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Konrad-Adenauer σε Ελλάδα και Κύπρο και το πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, από τον Δρ. Ιωάννη Αρμακόλα, επικεφαλής του ανωτέρω προγράμματος, και Επίκουρο Καθηγητή Συγκριτικής Πολιτικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον καθηγητή Ivan Damjanovski, από τη Νομική Σχολή και αναλυτή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας “Societas Civilis” – Skopje (IDSCS).

Οι καθηγητές Αρμακόλας και Damjanovski σχολίασαν ότι αναφορικά με τη Συμφωνία και τις προοπτικές της, οι απαντήσεις σε ορισμένα ζητήματα ήταν παρόμοιες ή και ταυτόσημες στις δύο πλευρές των συνόρων, όπως για παράδειγμα στο ερώτημα πόσο επωφελής υπήρξε η Συμφωνία για κάθε χώρα: 36% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα απάντησαν ότι ήταν επωφελής και 36% ότι ήταν επιζήμια, ενώ στη Βόρεια Μακεδονία τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 39% και 35%.

Σχεδόν έξι στους δέκα Έλληνες ερωτηθέντες θεωρούν ότι η συμφωνία ήταν ένας συμβιβασμός που έπρεπε να γίνει, ενώ στη Βόρεια Μακεδονία το ποσοστό ήταν χαμηλότερο, 47%. Η κοινή γνώμη στις δύο χώρες απάντησε παρόμοια στο ερώτημα κατά πόσο η Συμφωνία των Πρεσπών υπονομεύει το εθνικό συμφέρον της χώρας της, με το 48% στην Ελλάδα να συμφωνεί με αυτή την άποψη, έναντι 47% στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ τα ποσοστά εκείνων που διαφωνούσαν στις δύο χώρες είναι αντίστοιχα 39% και 35%.

Ως προς τους λόγους αντίθεσης στη Συμφωνία, στην Ελλάδα το 42% την απορρίπτει επειδή θεωρεί ότι παραχώρησε στην άλλη πλευρά «εθνότητα και γλώσσα», στη Βόρεια Μακεδονία 37% αντιτίθεται στη Συμφωνία επειδή παρέδωσε το όνομα της χώρας.

Ένας στους δύο (52%) Έλληνες και το 45% των ερωτηθέντων στη Βόρεια Μακεδονία πιστεύουν ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης στα Βαλκάνια.

Ως προς το τι θα πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η κοινή γνώμη στη Βόρεια Μακεδονία είναι διχασμένη, καθώς τα ποσοστά όσων θέλουν να αναθεωρηθεί (32%), να καταργηθεί (30%) ή να εφαρμοστεί (30%) είναι σχεδόν ισοδύναμα. Κρατούσα άποψη στην Ελλάδα είναι ότι η Συμφωνία πρέπει να αναθεωρηθεί (43%), ενώ 37% πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμοστεί.