Αύξηση 4% του ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας το 2021

Το ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε κατά 4% το 2021, σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021 το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 1,9%, το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 13,1%, το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 3% και το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά  2,3%.

Το 2020, το ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας είχε σημειώσει μείωση 6,1%.

Η πρόβλεψη της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας είναι πως το 2022 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 4,6%, ωστόσο οικονομολόγοι δεν συμμερίζονται αυτή την αισιόδοξη πρόβλεψη, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, αλλά και των πιθανών αρνητικών συνεπειών στην οικονομία της χώρας από την ρωσο-ουκρανική κρίση.