Δέκα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε η EDS

H Energy Delivery Solutions (EDS) συμπλήρωσε τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους δέκα χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας και παρουσίας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας.

Η εταιρεία, με τις ενέργειες και δράσεις της έχει χτίσει την τελευταία δεκαετία μία ηγετική εικόνα στον τομέα του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας, εργαζόμενη πάντοτε σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά και εταιρικά πρότυπα.

Η EDS εξαγοράστηκε το 2018 από την ελληνική ΔΕΗ και έγινε μέλος μιας εταιρείας που θεωρείται ενεργειακός κολοσσός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων της EDS, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιάννης Γιαννόπουλος δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για όσα έχει επιτύχει η EDS τα τελευταία 10 χρόνια. Παραμένουμε ηγέτες στην τοπική αγορά, προμηθεύοντας ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλο αριθμό πελατών και έχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και το επόμενο διάστημα να ενισχύσουμε και να αυξήσουμε το μερίδιο μας στην αγορά, όπως και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τους πελάτες μας. Για το σκοπό αυτό, ετοιμάζουμε μια νέα ιστοσελίδα που το επόμενο διάστημα θα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να χρησιμοποιούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονική τιμολόγηση και πληρωμή. Επίσης θα ενσωματώσουμε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας».

Σήμερα, η EDS προμηθεύει με ηλεκτρική ενέργεια 578 εταιρείες από τη Βόρεια Μακεδονία, εκ των οποίων οι 264 είναι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί και οι 314 ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το σχέδιο της εταιρείας το επόμενο διάστημα είναι να συνεχίσει τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές, να ενσωματώσει το εταιρικό σήμα της ΔΕΗ Α.Ε. στις δραστηριότητές της και να αυξήσει συνεχώς το πελατολόγιό της.

Ο οικονομικός διευθυντής της EDS, Ηλίας Τσουκαλάς δήλωσε σχετικά:

«Κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022, η EDS αύξησε ταχέως το χαρτοφυλάκιο πελατών της, καθώς πολλοί από τους ανταγωνιστές μας ακυρώνουν τα συμβόλαια που έχουν με καταναλωτές. Οι εσωτερικές μας εκτιμήσεις είναι ότι επί του παρόντος έχουμε μερίδιο άνω του 30% στην ελεύθερη αγορά ηλεκριτικής ενέργειας της χώρας. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό μέχρι το τέλος του έτους και να συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό το 2023. Είμαστε βέβαιοι ότι στην εγχώρια αγορά, η EDS, αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επιλογή για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην ελεύθερη αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά μας που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους πελάτες, την προβλεψιμότητα που τους επιτρέπει σχετικά με τον προγραμματισμό του κόστους τους και φυσικά την εγγύηση ότι θα έχουν πάντα έγκαιρη και αδιάλειπτη παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας».

Παρά την αβεβαιότητα που επιφέρει η ενεργειακή κρίση, η EDS μπορεί να εγγυηθεί αξιόπιστη και σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Αναμένεται πως η EDS θα ολοκληρώσει το 2022 με μερίδιο 33% στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο διευθυντής πωλήσεων της EDS, Zlatko Cherepnalkoski ανέφερε σχετικά:

«Στην εγχώρια αγορά, η EDS είναι η εταιρεία με το μεγαλύτερο ιδρυτικό κεφάλαιο σχεδόν 5,5 εκατ. ευρώ και με αυτό η EDS εγγυάται τη σταθερότητά της ενώπιον των τοπικών εμπορικών τραπεζών, οι οποίες  στηρίζουν τις δραστηριότητές μας. Η EDS δεν ακύρωσε ποτέ και δεν θα ακυρώσει συμβόλαιο λόγω αδυναμίας να προμηθευτεί ενέργεια. Οι οικονομικές μας δυνατότητες, που καλύπτονται επιπρόσθετα από την εταιρική εγγύηση της μητρικής μας εταιρείας (ΔΕΗ Α.Ε.), επαρκούν για την παροχή ενέργειας σε όλους τους πελάτες μας. Επί του παρόντος, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς καθώς και τη συμπεριφορά του ανταγωνισμού, εκτός από τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις για τις οποίες εγγυόμαστε την παράδοση ενέργειας σύμφωνα με τις συμφωνημένες τιμές, προσφέρουμε, για νέα συμβόλαια, ένα μοντέλο συνδρομής με το οποίο οι επιχιερήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν ακόμη κάποιο ποσοστό επί της τιμής, διότι η συνδρομή της EDS μειώνει το  κόστος για τη λήψη δανείων από τις εμπορικές τράπεζες. Η συνδρομή μπορεί να είναι από μήνα σε μήνα ή ετήσια, για την οποία παραχωρείται μία επιπλέον έκπτωση».

Η ενεργειακή κρίση δημιούργησε μια σειρά από προκλήσεις, όχι μόνο για τις εταιρείες του ενεργειακού κλάδου αλλά για κάθε εταιρεία. Η μεγάλη αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσε αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις και προβλήματα στην είσπραξη για το παραδοθέν ρεύμα.

Ο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της EDS, Dimitar Ivanovski ανέφερε σχετικά:

«Αυτό που μας απασχολεί όλη την περασμένη περίοδο και για το οποίο φοβόμαστε ότι αν δεν βρεθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί θα συνεχίσει να αποτελεί πρόβλημα το επόμενο διάστημα, είναι η είσπραξη από τις δημόσιες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα από τις δημοτικές επιχειρήσεις. Προκειμένου να διασφαλίσουμε αδιάλειπτη παροχή ενέργειας, ειδικά σε μια κατάσταση όπου η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει από ώρα σε ώρα και η EDS την πληρώνει εκ των προτέρων, δηλαδή προκαταβολικά, η συνέχεια της παροχής για ολόκληρο το πελατολόγιο εξαρτάται μερικές φορές από την ταχύτητα με την οποία οι πελάτες ρυθμίζουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχουν. Η εταιρεία μας κατανοεί πλήρως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις, σε ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο, και όταν ορισμένοι από τους πελάτες μας βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στις πληρωμές τους, προσπαθούμε να έρθουμε σε συμφωνία, αμοιβαίου συμφέροντος, όπως η πληρωμή της οφειλής σε δόσεις, αλλά, δυστυχώς, μερικές φορές ερχόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία, για να προστατεύσουμε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των πελατών μας και τη συνέπεια για την παροχής ενέργειας, αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε την παράδοση σε κάποιον από τους πελάτες μας».

Παρ΄όλα αυτά, η EDS, με πλήρη συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης που φέρει, απευθύνει έκκληση στους δήμους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και το κοινό να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους ότι υπό τις παρούσες συνθήκες στον τομέα της ενέργειας, η τακτική και έγκαιρη εκκαθάριση των λογαριασμών ρεύματος, ο λογικός και υπεύθυνος σχεδιασμός των προϋπολογισμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τους αρμόδιους στους δήμους και τις δημόσιες επιχειρήσεις και φυσικά η ορθολογική χρήση της ενέργειας έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Με την ευκαιρία της επετείου δέκα χρόνων, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει μια σειρά από δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από κοινωνικά υπεύθυνες ενέργειες και υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν σε καλύτερες συνθήκες εργασίας στην αγορά ενέργειας, τόσο για τις εταιρείες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για τους πελάτες της.