Αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας

Αν και ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει συμπεριλάβει και στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ (2021-2030) το έργο του αγωγού «Νέα Μεσημβρία – Εύζωνοι/Γευγελή» εντούτοις μετέθεσε χρονικά την ολοκλήρωση του, κάτι το οποίο αποδέχτηκε κι ενέκρινε και η ΡΑΕ.

Ο λόγος της νέας μετάθεσης; Όπως αναφέρουν πηγές, τα σημάδια από τη γειτονική χώρα της Β. Μακεδονίας για την υλοποίηση της διασύνδεσης του δικτύου φυσικού αερίου της με το εθνικό σύστημα του ΔΕΣΦΑ, δεν είναι και τόσο σαφή ως προς τα επόμενα βήματα για το έργο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα Σκόπια θα πρέπει να προχωρήσουν στο market test προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ζήτηση φυσικού αερίου και αν τελικά ο αγωγός Ελλάδας – Β. Μακεδονίας είναι βιώσιμος. Αρμόδιοι παράγοντες που παρακολουθούν την πορεία του έργου σημειώνουν πως είναι πιθανό μέσα στο καλοκαίρι να διενεργηθεί το test ως προς τις προθέσεις της αγοράς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει και μία πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Πηγές αναφέρουν ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο με δεδομένο και το αρνητικό ιστορικό που υπάρχει με τον πετρελαιαγωγό ΕΛ.ΠΕ – ΟΚΤΑ, ο οποίος παραμένει για χρόνια άδειος… αν και έχει κατασκευαστεί. Οπότε, όπως εξηγούν οι ίδιοι κύκλοι, το να κατασκευαστεί ένας ακόμη αγωγός χωρίς να λειτουργήσει δεν έχει νόημα…

Πάντως και η ΡΑΕ κατά την έγκριση του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ και συγκεκριμένα του αγωγού Ελλάδας – Β. Μακεδονίας αναφέρει:

«Το εν λόγω έργο εντάσσεται μεν στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση  Μεταφοράς, ωστόσο παρίσταται εύλογο να ανακτηθεί το κόστος επένδυσης από τους Χρήστες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Βόρειας  Μακεδονίας. Για  το  λόγο  αυτό, κρίνεται  σκόπιμη η διενέργεια Market Test, οι όροι του οποίου θα εγκριθούν από τη ΡΑΕ. Προφανώς, η επιτυχία του εν λόγω Market Test αποτελεί  πρόκριμα για την τελική έγκριση της Αρχής.   Το  εν  λόγω  έργο  βρίσκεται  στο  στάδιο  του  βασικού  σχεδιασμού και  έχουν  εγκριθεί  οι  περιβαλλοντικοί όροι. Η ημερομηνία υλοποίησής του έχει μετατεθεί για τον Ιούνιο 2024, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία για τη διενέργεια του  Market Test. Η ως άνω χρονική μετάθεση κρίνεται αποδεκτή”, σχολιάζει η ΡΑΕ.

Για τον αγωγό έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στον ΔΕΣΦΑ και τη NER  (Eταιρεία Aξιοποίησης Eνεργειακών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας) τον Οκτώβριο του 2016. Το ελληνικό τμήμα μήκος 54 χλμ. θα απαιτήσει κεφάλαια ύψους 51,4 εκ. ευρώ.

(energypress.gr)