Εγκαίνια της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στη Γευγελή-Κοινό πρότζεκτ Ελλάδας, Ελβετίας, Βόρειας Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, στη Γευγελή, παρουσία της υπουργού Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας, Κάγια Σούκοβα, της πρέσβεως της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, Σοφίας Φιλιππίδου και της πρέσβεως της Ελβετίας στη Βόρεια Μακεδονία, Veronique Ulman.

Η υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου υποδομής είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών χωρών: της Ελβετίας, της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς επίσης και της ενεργού συμμετοχής του Δήμου Γευγελής και της αρμόδιας δημοτικής εταιρείας.

Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, με την εισροή καθαρού νερού στον ποταμό Αξιό συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών δύο χωρών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η μονάδα δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο Γευγελής να διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητά του, τα οποία πλέον εναποτίθενται σε χώρο υγειονομικής ταφής, με ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία, έγινε ανακατανομή των ελβετικών κεφαλαίων και χρηματοδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ο οποίος καλύπτει περίπου το 30% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και ως εκ τούτου επέτρεψε μερική αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Το έργο αυτό συνιστά σύμβολο μιας επιτυχημένης συνεργασίας, ενός έργου που μετέτρεψε τον χώρο ενός μελανού οικολογικού σημείου στον Δήμο Γευγελής σε οικολογικό περιβάλλον,  σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα», τόνισε ο Δήμαρχος Γευγελής, Άντον Σαραμάντοφ, και πρόσθεσε ότι το έργο περιέχει και αναπτυξιακό στοιχείο, καθώς προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες της πόλης μέχρι το 2036, ενώ επιπλέον, με το έργο αυτό, ο Δήμος αποκτά ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που είναι απαραίτητο για τα περαιτέρω αναπτυξιακά σχέδια.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας, Κάγια Σούκοβα τόνισε ότι αυτό το έργο καταδεικνύει ότι το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εταίροι, κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και χώρες που δεν είναι μέλη, όπως η Ελβετία, υλοποιούν έργα πολλαπλών συνιστωσών που είναι προς το συμφέρον τόσο του κράτους όσο και του περιβάλλοντος.

Η πρέσβης της Ελλάδας, Σοφία Φιλιππίδου σημείωσε:

«Η Ελλάδα είναι παρούσα σε αυτό το έργο από το 2001 και έχει συμβάλει με  2 εκατομ. ευρώ. Μαζί με το αρχικό έργο για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Διαχείρισης Υδάτων που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, το κλείσιμο της εναπόθεσης στερεών αποβλήτων και η κατασκευή του προστατευτικού τείχους στην όχθη της Suva Reka (ποταμού) αποτελούν μια ολοκληρωμένη απάντηση σε μία καθοριστικής σημασίας τοπική και μάλιστα και υπερσυνοριακή περιβαλλοντική πρόκληση».

Η πρέσβης της Ελβετίας, Veronique Ulman ανέφερε σχετικά:

«Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερο για πολλούς λόγους. Προσαρμόστηκε με επιτυχία και ξεπέρασε τις απροσδόκητες προκλήσεις, ιδιαίτερα τη σημαντική αύξηση των τιμολογίων ενέργειας που έθεσε σε κίνδυνο τη λειτουργία και την οικονομική βιωσιμότητα της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και κατάφερε να κλείσει τον μη σύμφωνο με τα πρότυπα χώρο εναπόθεσης στερεών αποβλήτων».

Το έργο χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις της Ελβετίας, της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Δήμου Γευγελής.