Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον θερμοηλεκτρικό σταθμό του Κοπελούζου στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης

Ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της έναρξης των εργασιών κατασκευής του έργου της πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έγινε με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελλάδας για το «συνοδό» έργο του θερμοηλεκτρικού σταθμού που θα κατασκευαστεί στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης.

Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας για την έναρξη της κατασκευής του έργου και η επιλογή της εταιρίας που θα αναλάβει το τεχνολογικό κομμάτι ώστε να καταλήξουμε στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφαση (FID).

Μάλιστα η εταιρία DAMCO Energy, η οποία και έχει αναλάβει το έργο, προσφατα υπέγραψε στα Σκόπια συμφωνία συνεργασίας με την Εταιρεία Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής της Βόρειας Μακεδονίας AD ESM, η οποία θα συμμετάσχει με ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Παραγωγή Ηλεκτρισμού Αλεξανδρούπολης Α.Ε.», για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη.

Διαβάστε ακόμη  Αλεξανδρούπολη / Το «Οικόπεδο Σουφλίου» έγινε «Πάρκο Τσέπης»

Στην απόφαση του Υπουργείου για τους περιβαλλοντικούς όρους, αναφέρεται ότι ο εν λόγω σταθμός θα έχει ισχύ 662 MW, με προοπτική αυτή να αυξηθεί σε περίπου 800 MW. Ως καύσιμο θα χρησιμοποιηθεί το Φυσικό Αέριο από το παρακείμενο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ μέσω σταθμού ρύθμισης και μέτρησης, που θα εγκατασταθεί εκτός της ΒΙΠΕ από τον ΔΕΣΦΑ.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της “DAMCO ENERGY Α.Ε.” θα πρέπει να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν δύο σταθμοί παρακολούθησης/καταγραφής της ποιότητας της ατμόσφαιρας και μετεωρολογικών παραμέτρων, εγκατεστημένοι σε θέσεις της ευρύτερης περιοχής, ένας στην περιοχή του Άβαντα και ένας στην περιοχή της Αμφιτρίτης. Οι σταθμοί παρακολούθησης θα είναι εξοπλισμένοι με σύστημα παρακολούθησης/καταγραφής της ποιότητας της ατμόσφαιρας, εφοδιασμένο με αυτόματους αναλυτές συνεχούς μέτρησης/ καταγραφής βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων.