Επιβράδυνση της ανάπτυξης εφέτος, στο 1,9% προβλέπει η Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας

Η Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας (NBRSM) αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις της τόσο για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, όσο και για το ύψος του πληθωρισμού, εφέτος.

Η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Anita Angelovska -Bezoska, κατά την παρουσίαση σήμερα των φθινοπωρινών προβλέψεων της Τράπεζας, ανέφερε ότι σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Τράπεζας, η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί κατά 1,9% εφέτος και κατά 3% το 2024, ενώ ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 9,5% το 2023 και στο 3,5% με 4% το 2024.

Η προηγούμενη πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας, από τον περασμένο Απρίλιο ήταν πως η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί κατά 2,1% το 2023 και ο πληθωρισμός θα κυμανθεί στο 8% με 9%.

Οι προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας είναι ότι το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί φέτος κατά 2,5% και ο πληθωρισμός κατά 5%.

Η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας σημείωσε ανάπτυξη 2,1% το 2022.

Ο δε πληθωρισμός στη Βόρεια Μακεδονία για το 2022 ανήλθε στο 14,2,%.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας για την πιστωτική δραστηριότητα του τραπεζικού τομέα παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις προβλέψεις του Απριλίου, δηλαδή διατηρούνται οι εκτιμήσεις για επιβράδυνση του πιστωτικού ρυθμού το 2023 και σταδιακή επιτάχυνση αυτού την επόμενη τριετία.

«Ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης στο τέλος του 2023 θα ανέλθει στο 5,7%, ενώ με τη σταδιακή επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και τη σταθεροποίηση των προσδοκιών, ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης για την περίοδο 2024-2026 αναμένεται στο 6,9% κατά μέσο όρο. Με τη διαμόρφωση πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος για αποταμίευση, ως αντανάκλαση των μέτρων που έλαβε η Κεντρική Τράπεζα και της αυξημένης εμπιστοσύνης στο εγχώριο νόμισμα, καθώς και της αναμενόμενης αύξησης του εισοδήματος του πληθυσμού, ο ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων στο τέλος του 2023 αναμένεται να αυξηθεί σε 8,4%, υψηλότερος από την πρόβλεψη του περασμένου Απριλίου. Για την περίοδο 2024-2026, ο ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων θα ανέλθει στο 7,8% κατά μέσο όρο», δήλωσε η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Anita Angelovska Bezoska, κατά την παρουσίαση, σήμερα, των φθινοπωρινών προβλέψεων της Τράπεζας.