Επιδοτούμενο ρεύμα για τις βιομηχανίες τροφίμων, υπηρεσίες ύδρευσης και σχολεία

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι δήλωσε σήμερα πως έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες και πως η ESM έχει ετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα, βάσει των οποίων θα συναφθούν συμβάσεις με την «ESM Sales» για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο να ασκούν δραστηριότητα στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, των δημοσίων επιχειρήσεων στον τομέα της διαχείρισης νερού, καθώς και των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι καταναλωτές αυτοί μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την AD ESM κάθε πρώτη του μήνα, δηλαδή την 1η Δεκεμβρίου 2022, μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, την 1η Φεβρουαρίου, την 1η Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2023.

Τρεις είναι οι κατηγορίες που θα προμηθεύονται φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα από την κρατική ESM:

Η πρώτη κατηγορία είναι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή βασικών ειδών διατροφής, (αρτοβιομηχανίες, αλευρόμυλοι, γαλακτοβιομηχανίες, ελαιουργεία, πτηνοτροφείες και επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος), οι οποίες, από την 1η Δεκεμβρίου θα προμηθεύονται ρεύμα από την κρατική ESM Πωλήσεις (ESM Sales) σε σταθερή τιμή 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλ. σχεδόν τρεις φορές πιο χαμηλή από την τιμή που προμηθεύονται σήμερα ενέργεια από την ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνολικά, το μέτρο αφορά περίπου 200 επιχειρήσεις-παραγωγοί βασικών ειδών διατροφής και αρκετούς φούρνους στη χώρα.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της διαχείρισης υδάτων, συλλογής και απομάκρυνσης αστικών λυμάτων και καθαρισμού λυμάτων που λειτουργούν με αντλιοστάσια ή σταθμούς επεξεργασίας.

Οι δημόσιες επιχειρήσεις του είδους αυτού θα μπορούν  να προμηθεύονται από την 1η Δεκεμβρίου  ρεύμα από την κρατική ESM Πωλήσεις (ESM Sales) σε σταθερή τιμή 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η τρίτη κατηγορία αφορά 464 δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, που θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από την κρατική ESM Πωλήσεις (ESM Sales) σε σταθερή τιμή 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα.