Η Βουλγαρία, η πιο εχθρική χώρα για τους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας

Σύμφωνα με έρευνα γνώμης που διεξήγαγε το Ίδρυμα “Konrad Adenauer”, το 44% των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας θεωρούν τη Βουλγαρία ως τον μεγαλύτερο εχθρό της χώρας τους. Στον αντίποδα, η πιο φιλική χώρα για τους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας αναδεικνύεται η Σερβία, με ποσοστό 37,4%.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μακεδονοβουλγαρικές σχέσεις βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, κάτι το οποίο μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα της βασικής επικοινωνίας μεταξύ των θεσμών και των κοινωνιών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την έρευνα, 57,1% των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας είναι κατά της γαλλικής πρότασης (που αφορά τη συμφωνία Βόρειας Μακεδονίας- Βουλγαρίας), έναντι 27,2% που την αποδέχεται.

Στο ερώτημα πότε πιστεύετε ότι η Βόρεια Μακεδονία θα γίνει μέλος της ΕΕ, 28% απάντησε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, 23,7% δεν έδωσε απάντηση, 7,4% πιστεύει ότι αυτό θα συμβεί σε 20 ή περισσότερα χρόνια, 10,4% σε 10-20 χρόνια, 15,5% σε 10 χρόνια και 13% σε πέντε χρόνια.

Περαιτέρω, συνολικά 50,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία είναι αδικαιολόγητη και απαράδεκτη, ενώ 26,2% υποστηρίζει το αντίθετο.

Η έρευνα διεξήχθη τον περασμένο Αύγουστο, με δείγμα 1111 ερωτηθέντων.