Η Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας αύξησε το βασικό επιτόκιο της στο 2,5%

Η Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας προχώρησε σήμερα σε νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου της, κατά 0,5%. Πλέον το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 2,5%.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, η αύξηση αυτή του βασικού επιτοκίου οφείλεται στις πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργούνται το τελευταίο διάστημα.

«Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού κυμάνθηκε στο 10% κατά μέσο όρο, ποσοστό μεγαλύτερο σε σύγκριση με τις τελευταίες προβλέψεις. Το μεγαλύτερο μέρος του εγχώριου πληθωρισμού είναι αποτέλεσμα της πίεσης από τις τιμές εισαγόμενων τροφίμων και της ενέργειας, οι οποίες αυξάνονται περισσότερο από το αναμενόμενο. Αυτές οι πιέσεις μεταδίδονται γρήγορα στις τιμές άλλων προϊόντων και υπηρεσιών και τροφοδοτούν περαιτέρω την αύξηση του πληθωρισμού» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας.

Είναι η τέταρτη φορά το τελευταίο διάστημα που η Κεντρική Τράπεζα αυξάνει το επιτόκιο της. Τον περασμένο Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο είχε προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις, 0,25% του βασικού της επιτοκίου κάθε φορά, κάτι που σημαίνει ότι μέσα σε τέσσερις μήνες αυτό αυξήθηκε κατά 1,25%.

Η αύξηση αυτή του βασικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση των επιτοκίων και των εμπορικών τραπεζών της χώρας.

Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός στη Βόρεια Μακεδονία αυξάνεται όλο και περισσότερο τους τελευταίους μήνες, ως αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής των ενεργειακών προϊόντων και των τροφίμων.

Τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός στη χώρα “πέταξε” στο 14,5%.