Η Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας αύξησε κατά 0,25% το βασικό επιτόκιο

Η Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας προχώρησε σήμερα στην αύξηση του βασικού επιτοκίου της κατά 0,25%. Πλέον το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 1,5%.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, η αύξηση αυτή του βασικού επιτοκίου οφείλεται στις πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργούνται το τελευταίο διάστημα.

Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός στη Βόρεια Μακεδονία αυξάνεται όλο και περισσότερο τους τελευταίους μήνες, ως αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής της ενέργειας και των τροφίμων.

Τον Μάρτιο, ο πληθωρισμός στη χώρα “πέταξε” στο 8,8%.