Ισχνή ανάπτυξη, 2,2% της οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας το 2022

Το ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε κατά 0,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 2,2%, το δεύτερο τρίμηνο κατά 4%, ενώ το τρίτο τρίμηνο κατά 2%.

Συνολικά, το 2022 το ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε κατά 2,2%.

Πρόκειται για ισχνή αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, γεγονός χαρακτηριστικό της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, λόγω του γενικότερου δυσμενούς περιβάλλοντος που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των τιμών της ενέργειας και της πληθωριστικής έξαρσης.