Ισχνή αύξηση 1,1% του ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας το δεύτερο τρίμηνο του 2023

Ο ρυθμός αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 1,1% σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, μεγαλύτερη άνοδος παρατηρήθηκε στους τομείς «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο», «Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», «Μεταφορά και αποθήκευση», «Εγκαταστάσεις διαμονής και δραστηριότητες παροχής τροφίμων».

Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, το δεύτερο τρίμηνο του 2023, αυξήθηκε ονομαστικά κατά 9,9% και η συμμετοχή της στη δομή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι 73,9%.

Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν ονομαστικά κατά 2,6% και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν ονομαστική μείωση 3%.

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ήταν 2,1%. Οι προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας είναι ότι το φετινό ΑΕΠ θα ανέλθει στο 2,5%