Ισχνή αύξηση 2% του ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας το τρίτο τρίμηνο του έτους

Το ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε κατά 2% το το τρίτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Πρόκειται για ισχνή αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, γεγονός χαρακτηριστικό της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, λόγω του γενικότερου δυσμενούς περιβάλλοντος που δημιουργείται ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των τιμών της ενέργειας και της πληθωριστικής έξαρσης.

Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 18,2% τo πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ η συνεισφορά της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε στο 71,2%.

Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση κατά 27,2%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 31,1%.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 2,2%, ενώ το δεύτερο τρίμηνο κατά 4%.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί φέτος κατά 2,3%.

Το 2021, το ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε κατά 4%.