Ισχνή αύξηση, 2,1% του ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας, το πρώτο τρίμηνο του 2023

Το ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε κατά 2,1% το πρώτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Πρόκειται για ισχνή αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, γεγονός χαρακτηριστικό της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, λόγω και του γενικότερου δυσμενούς περιβάλλοντος παγκοσμίως.

Ανά κλάδους, την μεγαλύτερη ανάπτυξη (12,7%) το πρώτο τρίμηνο του 2023 είχε ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος όλο τα τελευταία χρόνια σημειώνει ανοδική πορεία.

Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 14,8% τo πρώτο τρίμηνο του 2023, ενώ η συνεισφορά της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε στο 69%.

Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν αύξηση κατά 13,7%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,4%.

Το 2022, το ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε κατά 2,1%.