Κέρδη ρεκόρ για τη Stopanska Banka το 2023

«Το 2023 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τη Stopanska Banka, η οποία κατέγραψε την ιστορικά μεγαλύτερη κερδοφορία με 83 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων και φόρων),, την μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στον τομέα του τραπεζικού τομέα στη Βόρεια Μακεδονία» σημείωσε ο CEO και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Stopanska Βanka, Διομήδης Νικολετόπουλος, σε συνέντευξή του στην έγκυρη οικονομική επιθεώρηση των Σκοπίων, “Ekonomija i Biznis”.

«Είμαστε υπερήφανοι που η Stopanska Banka, ως μέλος του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών επί 25 σχεδόν χρόνια. Διαθέτουμε τόσο την εμπειρία όσο και την τεχνογνωσία ώστε να συνεισφέρουμε σημαντικά στην ενίσχυση της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας και για τους δύο λαούς και κατά την επερχόμενη περίοδο, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τους επενδυτές, παρέχοντας προνόμια και προωθώντας επενδυτικές ευκαιρίες στους βασικούς τομείς, καθώς και οικοδομώντας ισχυρότερες οικονομικές εταιρικές σχέσεις, αξιοποιώντας τη γεωγραφική εγγύτητα» συμπλήρωσε ο κ. Νικολετόπουλος.

Αναφορικά με το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας κατά την επερχόμενη περίοδο, δεδομένου ότι πρόκειται για γείτονες χώρες, ο κ. Νικολετόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις μεταξύ των λαών και των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών ήταν πάντα σε πολύ καλό επίπεδο. Οι προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών έφτασαν φυσικά σε νέο υψηλότερο επίπεδο μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό και ευρύ φάσμα συνεργασίας μεταξύ των χωρών και μάλιστα σε όλες σχεδόν τις πτυχές της κοινωνικο-οικονομικής ζωής, όπως είναι οι εμπορικές συναλλαγές, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός κ.ο.κ..

Εάν ρωτάτε πώς θα εμβαθύνουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία, θα έλεγα ότι μπορεί αυτό να επιτευχθεί με την αναγνώριση των ευκαιριών που προκύπτουν από το κοινό μέλλον των χωρών, με την υποστήριξη των κυβερνήσεων και των θεσμών που θα διαμορφώσουν το απαραίτητο περιβάλλον για αυτή τη συνεργασία, προετοιμάζοντας πρακτικά και συγκεκριμένα σχέδια και, οπωσδήποτε, θα αφοσιωθούν στην υλοποίηση αυτών των σχεδίων στην πραγματικότητα».

Η Stopanska Banka ιδρύθηκε το 1944, ενώ το 2000 εξαγοράστηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ETE). Σήμερα, το ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΕ στη Stopanska Banka ανέρχεται στο 93,4%, ενώ ποσοστό 6,6% κατέχουν άλλοι μέτοχοι.