Κέρδη ρεκόρ για τις τράπεζες στη Βόρεια Μακεδονία το εννεάμηνο του έτους-Την “κούρσα” οδηγεί η Stopanska Banka

Στα 117 εκατ.ευρώ ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2020 τα κέρδη του τραπεζικού τομέα στη Βόρεια Μακεδονία, όσα σχεδόν ήταν όλη την χρονιά πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, το μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη των 117 εκατ. ευρώ κατέληξε στις πέντε μεγάλες τράπεζες της χώρας, οι οποίες εμφάνισαν κέρδη 104 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους. Οι μεσαίες τράπεζες κατέγραψαν κέρδη 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι μικρές παρουσίασαν κέρδη 2 εκατ. ευρώ.

Η πιο κερδοφόρα τράπεζα  ήταν γι΄ακόμη μια φορά η Stopanska Banka (μέλος του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας). Τα κέρδη της Stopanska Banka για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν στα 32,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η εκτόξευση αυτή της κερδοφορίας της Stopanska Banka οφείλεται στην αύξηση τόσο των καθαρών εσόδων από τόκους όσο και των καθαρών εσόδα από προμήθειες.

Το εννεάμηνο του 2021,το ενεργητικό της Stopanska Banka Skopje ανήλθε σε 1,73  δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020.

Η NLB (Nova Ljubljanska Banka) 22  κατέγραψε την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 κέρδη 27,46 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η Komercijalna Banka κατέγραψε την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 κέρδη 22 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

 

Στη χώρα δραστηριοποιούνται συνολικά 14 τράπεζες.