Κομισιόν: Η Σερβία και το Κόσοβο δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους για την εξομάλυνση των σχέσεων τους που αποτελεί βασικό μέρος της ευρωπαϊκής πορείας τους

«Η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας αποτελεί βασικό μέρος της ευρωπαϊκής πορείας τους», τονίζει η Επιτροπή στις ετήσιες εκθέσεις της για την ενταξιακή πορεία της Σερβίας και το Κοσόβου, που παρουσιάστηκαν χθες.

«Ενώ επιτεύχθηκε συμφωνία στο πλαίσιο του διαλόγου υπό την αιγίδα της ΕΕ, τόσο το Κόσοβο όσο και η Σερβία δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την εφαρμογή των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους, οι οποίες είναι δεσμευτικές και βασικό μέρος της ευρωπαϊκής πορείας τους», αναφέρει η Επιτροπή.

Για τη Σερβία, η Επιτροπή επισημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστεί πλήρως και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη λογοδοσία για τη βίαιη επίθεση κατά της αστυνομίας του Κοσόβου στις 24 Σεπτεμβρίου και την επίθεση κατά της ειρηνευτικής δύναμης στο Κόσοβο (KFOR) στις 29 Μαΐου.

Ειδικότερα, για την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, η Επιτροπή σημειώνει ότι η χώρα συνέχισε την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα του κράτους δικαίου. «Η Σερβία άρχισε να εφαρμόζει τις συνταγματικές τροποποιήσεις του 2022 για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και θέσπισε νέα νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το ρυθμιστικό περιβάλλον», τονίζει η Επιτροπή, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι θα χρειαστούν περαιτέρω τροποποιήσεις προς πλήρη ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. «Η Σερβία πρέπει να βελτιώσει, κατά προτεραιότητα, την ευθυγράμμισή της με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοριστικών μέτρων και δηλώσεων για τη Ρωσία», αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι απαιτείται περισσότερη δουλειά και πολιτική δέσμευση για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στον τομέα του κράτους δικαίου.

Για το Κόσοβο η Επιτροπή τονίζει ότι «παρέμεινε προσηλωμένο στην ευρωπαϊκή του πορεία» και συνέχισε να ευθυγραμμίζεται πλήρως με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την καταδίκη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Κατά την περίοδο αναφοράς η Επιτροπή σημειώνει ορισμένα «νομοθετικά επιτεύγματα», συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής εκλογικής μεταρρύθμισης. Ωστόσο, τονίζει ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες, μεταξύ άλλων όσον αφορά το σχέδιο δράσης για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης. Την 1η Ιανουαρίου 2024, θα τεθεί σε ισχύ η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κόσοβο.