Κομισιόν: Καμία πρόοδος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της Βόρειας Μακεδονίας

Δεν υπάρχει πρόοδος σχετικά με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της Βόρειας Μακεδονίας, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της  για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην ΕΕ.

Δεν υπάρχει πρόοδος ούτε στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Βόρεια Μακεδονία. Η έκθεση αναφέρει ότι η διαφθορά παραμένει ευρέως διαδεδομένη σε πολλούς τομείς και προκαλεί ανησυχία. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι δίκες για υποθέσεις “υψηλής διαφθοράς” καθυστερούν και επιστρέφονται για επανεκδίκαση, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε παραγραφή των αδικημάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι οι πρόσφατα εγκριθείσες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα της Βόρειας Μακεδονίας για τη μείωση των ανώτατων ποινών για υποθέσεις διαφθοράς έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα των Αρχών να ερευνούν και να διώκουν τέτοιες πράξεις.

Η Βόρεια Μακεδονία -επισημαίνει η Επιτροπή- έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την κοινή και εξωτερική πολιτική ασφάλειας της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες θα πρέπει να εφαρμοστούν καλή τη πίστη από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών με την Ελλάδα και της Συμφωνίας Καλής Γειτονίας με τη Βουλγαρία.

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι καλά προετοιμασμένη όσον αφορά την πράσινη ατζέντα, καθώς και όσον αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Οι εργασίες του κοινοβουλίου της Βόρειας Μακεδονίας χαρακτηρίστηκαν από πολιτική πόλωση, η οποία βάθυνε περαιτέρω, καθυστερώντας την ψήφιση πολλών μεταρρυθμιστικών νόμων, αναφέρει ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακόμη, η Επιτροπή στην έκθεσή της σημειώνει ότι η κατάσταση στις φυλακές της χώρας είναι «καταστροφική», διαπιστώνοντας άθλιες συνθήκες κράτησης, αλλά και βασανιστήρια.

Όσον αφορά την εκπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων, στον δρόμο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας προς την ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η Βόρεια Μακεδονία σημείωσε «βέβαιη πρόοδο» στους περισσότερους τομείς, όπως και  ένα «καλό επίπεδο» προετοιμασίας για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς.

Η Επιτροπή πιστεύει επίσης ότι στην επόμενη περίοδο, η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο της ΕΕ, αλλά και για την ανάπτυξη της κοινής περιφερειακής αγοράς.