Νέα σειρά κρατικών ομολόγων για φυσικά πρόσωπα, με ετήσιο επιτόκιο 5%

Στην έκδοση νέας σειράς κρατικών ομολόγων, για φυσικά πρόσωπα προβαίνει το Δημόσιο της Βόρειας Μακεδονίας, μετά την επιτυχημένη έκδοση ίδιων ομολόγων, το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας, οι πολίτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το ομόλογο αυτό μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στις εμπορικές τράπεζες μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, ενώ στις 7 Νοεμβρίου θα γίνει η δημοπράτηση του ομολόγου και ακολούθως, η εγγραφή των ομολόγων στο όνομα των κατόχων στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Πρόκειται για ομόλογα σταθερού επιτοκίου (5% ετησίως), διετούς διάρκειας, με εκδότη και εγγυητή το Δημόσιο της Βόρειας Μακεδονίας.

Η μίνιμουμ ονομαστική αξία κάθε ομολόγου είναι 10.000 δηνάρια (περίπου 162 ευρώ).

Το ομόλογο αυτό θα διαπραγματεύεται στη δευτερογενή αγορά (εμπορικές τράπεζες και Χρηματιστήριο των Σκοπίων) και ο κάτοχός του μπορεί να το μεταβιβάζει, χωρίς να περιμένει τη λήξή του, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον γι΄αυτό.

Στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας σημειώνεται ότι το κρατικό ομόλογο για φυσικά πρόσωπα δεν εμπεριέχει κινδύνους για τον κάτοχό του και εξασφαλίζει ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο (10% σε περίοδο δύο ετών).

Από την έκδοση του πρώτου κρατικού ομολόγου για φυσικά πρόσωπα, το περασμένο καλοκαίρι, το Δημόσιο της Βόρειας Μακεδονίας άντλησε συνολικά 24 εκατ.ευρώ.