Ξεπέρασε τα 500 ευρώ, για πρώτη φορά στην ιστορία της Βόρειας Μακεδονίας, ο μέσος μηνιαίος μισθός

Ξεπέρασε τα 500 ευρώ, για πρώτη φορά στην ιστορία της Βόρειας Μακεδονίας, ο καθαρός μέσος μηνιαίος μισθός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, τον Απρίλιο του 2022 ο καθαρός μέσος μηνιαίος μισθός στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθε στις 31.525 δηνάρια (περίπου 513 ευρώ), αυξημένος κατά 10,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021.

Ο μεικτός μηνιαίος μισθός (υπολογιζόμενων των κρατήσεων) τον Απρίλιο του 2022 ανήλθε στις 47.092 δηνάρια (περίπου 765 ευρώ), αυξημένος κατά 11% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021.

Οι πιο υψηλοί μισθοί συναντούνται στους κλάδους της πληροφορικής, των αερομεταφορών, της φαρμακευτικής και στον χρηματοπιστοτικό τομέα, ενώ οι πιο χαμηλοί στους κλάδους της βυρσοδεψίας και της κλωστοϋφαντουργίας.