ΟΚΤΑ: Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας το εννεάμηνο του 2021

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της σημείωσε το εννεάμηνο του 2021 η ΟΚΤΑ (ΟΚΤΑ AD Skopje) , σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.

Τα κέρδη EBITDA της ΟΚΤΑ το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 10 εκατ.ευρώ, έναντι 4,5 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο του 2020 (αύξηση 120%), ενώ τα προ φόρων κέρδη στα 7,6 εκατ.ευρώ, έναντι 1,3 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο πέρυσι (αύξηση 497%).

Τα έσοδα από τις πωλήσεις της εταιρείας το πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 283 εκατ.ευρώ, έναντι 186 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο του 2020 (αύξηση 52%).

Στόχος της εταιρείας το επόμενο διάστημα είναι η διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, προβλέποντας παράλληλα σε πρόσθετη βελτιστοποίηση των δαπάνων και σε λειτουργικές βελτιώσεις.

Για τη διοίκηση της ΟΚΤΑ, προτεραιότητα παραμένει η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών της, ο αδιάλειπτος εφοδιασμός της Βόρειας Μακεδονίας με πετρελαϊκά προϊόνται, όπως και η προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων στην εγχώρια και ξένη αγορά.

H ΟΚΤΑ AD Skopje ιδρύθηκε το 1978 και είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία. Το 1999, η ΕΛ.ΠΕ.Τ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, εξαγόρασε το 81,51% της ΟΚΤΑ. Τον Ιούλιο του 2002, οι εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ συνδέθηκαν με αγωγό 210 χιλιομέτρων με το διυλιστήριο του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στη Θεσσαλονίκη.