Παράταση της προθεσμίας για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού Chebren

Η υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Βόρειας Μακεδονίας, Kaja Shukova, δήλωσε χθες Παρασκευή (15/12) ότι παρατάθηκε η προθεσμία για την κοινοπραξία ΔΕΗ- ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ σχετικά  για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού Chebren, μετά τη συνάντηση αρμόδιων κυβερνητικών φορέων. Σημειώνεται ότι η χθεσινή ήταν η τελευταία ημέρα για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κοινοπραξίας και της κρατικής εταιρείας της Βόρειας Μακεδονίας ESM σχετικά με την ίδρυση κοινής εταιρείας.

Η Kaja Shukova ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το αν θα συνεχιστεί ή όχι η διαδικασία για την κατασκευή του Chebren.

«Η διαδικασία ένστασης διεκόπη και επανεξετάσαμε τα πορίσματα της έντσασης και την αιτιολόγησή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διαδικασία για το Chebren σταματά, σημαίνει ότι συνεχίζεται», δήλωσε η Shukova.

Τόνισε ότι η επιλεγείσα εταιρεία ενημερώνεται από την απόφαση επιλογής της 14ης Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους  ότι θα πρέπει να προβεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ήδη εκδοθείσα απόφαση (σ.σ. απόφαση κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας από την 14η Σεπτεμβρίου 2023, σχετικά με την ανάθεση για την κατασκευή και εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού έργου Cebren).

«Η ελληνική εταιρεία ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ υπέβαλε ένσταση για το περιεχόμενο της απόφασης, διότι σύμφωνα με τον νόμο περί υδάτινων πόρων, πρέπει πρώτα να ληφθεί άδεια για τη χρήση των υδάτων και κατόπιν να υπογραφεί σύμβαση παραχώρησης. Πιστεύουν ότι πρέπει πρώτα να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης και μετά να συνεχιστεί η διαδικασία», ανέφερε η κα Shukova.

Ωστόσο, όπως είπε, στην προκειμένη περίπτωση ο νόμος περί υδάτων είναι “lex specialis”  σε σχέση με τον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων και τον νόμο περί παραχωρήσεων.

«Εμείς θα τηρήσουμε τα όσα προβλέπονται από τους νόμους μας και η εταιρεία θα ενημερωθεί. Η τραπεζική τους εγγύηση ισχύει μέχρι το τέλος του έτους και αν την παρατείνουν, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί, αν η τραπεζική εγγύηση δεν παραταθεί, η διαδικασία θα σταματήσει αυτόματα», επεσήμανε η κα Shukova και πρόσθεσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξει ενημέρωση προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η διαδικασία.