Προϋπολογισμός ύψους 5,5 δισ.ευρώ το 2024

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε σήμερα το το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024.

Πρόκειται για τον υψηλότερο προϋπολογισμό στην ιστορία της χώρας, καθώς οι κρατικές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν στα 5,5 δισ.ευρώ (υψηλότερες κατά 5,8% σε σχέση με το 2023), ενώ τα έσοδα του προϋπολογισμού στα 5,04 δισ.ευρώ (υψηλότερα κατά 10% σε σχέση με το 2023). Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 προβλέπεται να ανέλθει στα 545 εκατ.ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 3,4% επί του ΑΕΠ και θα καλυφθεί με διάφορους τρόπους δανεισμού.

Το κονδύλι για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2024 θα ανέλθει στα 733 εκατ.ευρώ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού 2024, η αύξηση του ΑΕΠ το επόμενο έτος θα ανέλθει στο 3,4% και θα προέλθει κυρίως από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την αύξηση των εξαγωγών και από τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.Ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί στο 3,6%.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι και ο υπουργός Οικονομικών, Φάτμιρ Μπεσίμι, οι οποίοι παρουσίασαν σήμερα το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024, ανέφεραν ότι αυτός είναι στη βάσή του αναπτυξιακός και ανταποκρίνεται στα αιτήματα της κοινωνίας.

Αντιθέτως, η αντιπολίτευση σχολίασε ότι o προϋπολογισμός για το 2024 είναι μη ρεαλιστικός και πληθωριστικός.

Το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση θα αποστείλει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2024 στη Βουλή προς εξέταση και ψήφιση.