Στα 118 εκατ. ευρώ τα κέρδη των τραπεζών το 2020

Στα 118 εκατ.ευρώ ανήλθαν για το 2020 τα κέρδη του τραπεζικού τομέα στη Βόρεια Μακεδονία, αυξημένα κατά 9 εκατ.ευρώ σε σύγκριση με το 2019.

Η πιο κερδοφόρα τράπεζα  ήταν γι΄ακόμη μια χρονιά η Stopanska Banka (μέλος του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας). Τα κέρδη της Stopanska Banka για το 2020 ανήλθαν στα 32 εκατ.ευρώ.

Η αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζών το 2020 είναι αξιοσημείωτη, καθώς συμβαίνει σε μία χρονιά όπου το σύνολο σχεδόν της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας  γνωρίζει σοβαρές δοκιμασίες και επιβράδυνση, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Στη χώρα δραστηριοποιούνται συνολικά 14 τράπεζες.