Στα 460 ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Βόρεια Μακεδονία

Ο καθαρός μέσος μηνιαίος μισθός τον Μάρτιο του 2021 στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθε στις 28.217 δηνάρια (περίπου 460 ευρώ), αυξημένος κατά 6,8 % σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020 , σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Ο μεικτός μηνιαίος μισθός (υπολογιζόμενων των κρατήσεων) τον Μάρτιο του 2021 ανήλθε στις 42.097 δηνάρια (περίπου 685 ευρώ), αυξημένος κατά 6,7 % σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020.

Ο πιο υψηλός μισθός συναντάται στον κλάδο της πληροφορικής, ενώ ο πιο χαμηλός στον κλάδο της βυρσοδεψίας.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, σε σχετική της ανακοίνωση σημειώνει ότι μέσα σε ένα χρόνο ο μέσος μηνιαίος μισθός στη χώρα αυξήθηκε κατά 1.795 δηνάρια (περίπου 30 ευρώ), κάτι που σύμφωνα με την ίδια οφείλεται στη δημιουργία ευνοϊκού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο εκτός από την αύξηση του μέσου μισθού συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών, της βιομηχανικής παραγωγής και του εγχώριου εμπορίου.

«Τέτοιες θετικές εξελίξεις στην οικονομία σηματοδοτούν σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία, σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις θα ανέλθει στο 4,1% για το 2021» σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.