Στα 465 ευρώ ο μέσος μηνιαίος μισθός τον Αύγουστο

Ο καθαρός μέσος μηνιαίος μισθός τον Αύγουστο του 2021 στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθε στις 28.642 δηνάρια (περίπου 465 ευρώ), αυξημένος κατά 4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 , σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Ο μεικτός μηνιαίος μισθός (υπολογιζόμενων των κρατήσεων) τον Αύγουστο του 2021 ανήλθε στις 42.776 δηνάρια (περίπου 695 ευρώ), αυξημένος κατά 4,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020.

Οι πιο υψηλοί μισθοί συναντούνται στους κλάδους της πληροφορικής, των αερομεταφορών, της φαρμακευτικής και στον χρηματοπιστοτικό τομέα, ενώ οι πιο χαμηλοί στους κλάδους της βυρσοδεψίας και της κλωστοϋφαντουργίας.