Στα 467 ευρώ ανήλθε τον Μάιο ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Βόρεια Μακεδονία

Ο καθαρός μέσος μηνιαίος μισθός τον Μάιο του 2021 στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθε στις 28.721 δηνάρια (περίπου 467 ευρώ), αυξημένος κατά 8,8 % σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020 , σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Ο μεικτός μηνιαίος μισθός (υπολογιζόμενων των κρατήσεων) τον Μάιο του 2021 ανήλθε στις 42.917 δηνάρια (περίπου 698 ευρώ), αυξημένος κατά 8,9 % σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020.

Οι υψηλότεροι μισθοί καταγράφονται στους τομείς της πληροφορικής, της φαρμακευτικής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ οι χαμηλότεροι στους τομείς της βυρσοδεψίας και της υφαντουργίας.