Στα 470 ευρώ “σκαρφάλωσε” ο μέσος μηνιαίος μισθός

Ο καθαρός μέσος μηνιαίος μισθός τον Ιούνιο του 2021 στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθε στις 28.744 δηνάρια (περίπου 470 ευρώ), αυξημένος κατά 7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020 , σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Ο μεικτός μηνιαίος μισθός (υπολογιζόμενων των κρατήσεων) τον Ιούνιο του 2021 ανήλθε στις 42.950 δηνάρια (περίπου 700 ευρώ), αυξημένος κατά 7,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020.

Οι πιο υψηλοί μισθοί συναντούνται στους κλάδους της πληροφορικής, της φαρμακευτικής και στον χρηματοπιστοτικό τομέα, ενώ οι πιο χαμηλοί στους κλάδους της βυρσοδεψίας και της κλωστοϋφαντουργίας.