Συνάντηση της Πρέσβη της Ελλάδας στα Σκόπια με την Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας

H Πρέσβης της Ελλάδας στα Σκόπια, Σοφία Φιλιππίδου συναντήθηκε χθες Πέμπτη με τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας (NBRSM), Anita Angelovska-Bezoska.

Σύμφωνα με σχετικά ανακοίνωση της NBRSM, η Διοικητής της Τράπεζας και η Πρέσβης της Ελλάδας εκτίμησαν από κοινού ότι η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε, με την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα, ήτοι τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα, ο οποίος είναι σημαντικός για την επίτευξη υγιούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Σημείωσαν δε πως δεδομένων των κινδύνων, είναι σημαντικό να συνεχισθούν σώφρονες πολιτικές και να ενισχυθούν οι αντοχές του συστήματος.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε ότι η Κεντρική Τράπεζα ενισχύει με επιμονή και συστηματικό τρόπο το ρυθμιστικό πλαίσιο και το πλαίσιο εποπτείας, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση σταθερού και υγιούς τραπεζικού τομέα σε συνθήκες κρίσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της NBRSM, «ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε με απόφασή της ότι το ρυθμιστικό και εποπτικό έργο της Κεντρικής Τράπεζας, όσον αφορά στον τραπεζικό τομέα, ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ και ακολουθεί το παράδειγμα χωρών, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία, που ανταποκρίνονται στις ίδιες προδιαγραφές. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης ελήφθησαν πρόσθετα προληπτικά μακροοικονομικά μέτρα, όπως η υιοθέτηση ενός αντικυκλικού προστατευτικού κεφαλαιακού “μαξιλαριού”, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η αντοχή του τραπεζικού τομέα».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο τραπεζικός τομέας παρέχει σημαντική στήριξη στην οικονομία κατά τη διάρκεια της κρίσης από τη διάρκεια της πανδημίας, μέχρι και σήμερα. Το προηγούμενο έτος ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των χορηγήσεων ανήλθε στο 9,4%, ιδίως δε στον τομέα των επιχειρήσεων ανήλθε στο 11,5%.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι «είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται ταυτόχρονα με τη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ο δείκτης επάρκειας κεφαλαίων αυξήθηκε και ανήλθε στο 17,7%, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (3,3%). Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι και είναι αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η αντοχή του τραπεζικού συστήματος».

Οι κ.κ. Anita Angelovska-Bezoska και Σοφία Φιλιππίδου συζήτησαν για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, καθώς και για τις παγκόσμιες και τοπικές μακροοικονομικές προκλήσεις. Η Διοικητής τόνισε την προσήλωση της Κεντρικής Τράπεζας στη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης σταθερότητας τιμών, προκειμένου να υπάρξει πιο προβλέψιμο και σταθερό περιβάλλον προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της οικονομίας μεσοπρόθεσμα.