Σύσταση κυβερνητικής Επιτροπής για την διεκπεραίωση του διαγωνισμού σχετικά με την επιλογή παρόχου που θα προμηθεύει με ηλεκτρική ενέργεια νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίασή του την 7η Νοεμβρίου 2023, έλαβε απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής καθολικού προμηθευτή. Η εξέλιξη αυτή έπεται της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου από τις 20.10.2023 για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής καθολικού προμηθευτή.

Στα καθήκοντα της ηλεκτρική ενέργειας είναι να αποπερατώσει τη διαδικασία για την επιλογή καθολικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δημόσιας πρόσκλησης με ανοιχτή διαδικασία, ήτοι την προετοιμασία της δημόσιας πρόσκλησης, την τεκμηρίωση του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου της συμφωνίας και να προβεί σε σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγηση των προσφορών καθώς και να υποβάλει στην Κυβέρνηση πρόταση για την επιλογή του ευνοϊκότερου μειοδότη στον διαγωνισμό για την επιλογή του καθολικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή πρόταση για ακύρωση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι καθολικός προμηθευτής είναι ο πάροχος ο οποίος προμηθεύει με ηλεκτρική ενέργεια τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις στη χώρα, ενώ οι μεσαίες και μεγάλες επιχιειρήσεις προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από παρόχους στην ελεύθερη αγορά.

Στην παρούσα φάση, καθολικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία είναι η αυστριακών συμφερόντων EVN.