Τηλεφωνική επικοινωνία Αλέξη Τσίπρα – Ζόραν Ζάεφ: Στο επίκεντρο η τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών

ÓõíÜíôçóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ÁëÝîç Ôóßðñá, ìå ôïí ðñùèõðïõñãü ôçò Âüñåéáò Ìáêåäïíßáò, Æüñáí ÆÜåö, êáèþò êáé áðü ôç óõíÝíôåõîç ôïõ ðáñá÷þñçóå ï Áë. Ôóßðñáò óôï êáíÜëé alsat ôçò Âüñåéáò Ìáêåäïíßáò

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε την Δευτέρα, 13 Μαϊου τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, για τις πολιτικές εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία.

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισαν τη σημασία που έχει η πιστή τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών και η συνεργασία των δύο χωρών τόσο για την ευρωπαική προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας όσο και για την ειρήνη και τη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων, σε μία περίοδο μεγάλων εντάσεων στην περιοχή.

Επισήμαναν πόσο υποκριτικός και επικίνδυνος είναι ο εθνικιστικός λαϊκισμός, που αναπτύχθηκε και στις δυο πλευρές.

Και συμφώνησαν το επόμενο διάστημα να αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την εφαρμογή της Συμφωνίας, την προώθηση των σχέσεων των λαών της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας και την ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.