Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2023

Υπερψηφίστηκε στην εθνική αντιπροσωπεία της Βόρειας Μακεδονίας ο κρατικός προϋπολογισμός του 2023 με 56 ψήφους των βουλευτών των κομμάτων της συμπολίτευσης.

“Παρών” ψήφισαν 30 βουλευτές, ενώ ένας καταψήφισε τον προϋπολογισμό για το 2023.

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2023 θα είναι ο υψηλότερος στην ιστορία της χώρας, καθώς οι κρατικές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν στα περίπου 5,3 δισ.ευρώ (υψηλότερες κατά 12,6% σε σχέση με το 2022), ενώ τα έσοδα του προϋπολογισμού στα 4,6 δισ.ευρώ (υψηλότερα κατά 14,8% σε σχέση με το 2022).

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023 προβλέπεται να ανέλθει στα 680 εκατ.ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 4,6% επί του ΑΕΠ και θα καλυφθεί με διάφορους τρόπους δανεισμού.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού 2023, η αύξηση του ΑΕΠ για το 2022 θα ανέλθει στο 2,9% και θα προέλθει κυρίως από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την αύξηση των εξαγωγών και από τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.Ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί στο 7,1%.

Ο υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας, Φατμίρ Μπεσίμι ανέφερε ότι ένα από κύριο χαρακτηριστικό του κρατικού προϋπολογισμού του 2023 είναι η αύξηση των δαπανών για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οι οποίες ανέρχονται στα περίπου 800 εκατ.ευρώ, υψηλότερες κατά 53% σε σχέση με το 2022.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός είναι στη βάσή του αναπτυξιακός και ανταποκρίνεται στα αιτήματα της κοινωνίας.

Αντιθέτως, για την αντιπολίτευση, που ψήφισε “παρών”, o προϋπολογισμός είναι μη ρεαλιστικός και πληθωριστικός.