Έκθεση του State Department: Η διαφθορά ένα από τα κυριότερα προβλήματα για τη Βόρεια Μακεδονία

Η Βόρεια Μακεδονία εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για επενδύσεις των ΗΠΑ, ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής, αλλά παρόλο που η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι εύκολη και το νομικό πλαίσιο είναι καλό, η διαφθορά στη χώρα παραμένει ένα από τα κύρια προβλήματα.

Αυτό αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του State Department για το επενδυτικό περιβάλλον στη Βόρεια Μακεδονία.

Στην έκθεση αναλύονται λεπτομερώς διάφορες πτυχές σημαντικές για τους ξένους επενδυτές, όπως το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ξένων επενδύσεων, οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες και η φορολογία, το νομικό πλαίσιο και η διαφάνεια των κανονισμών, βιομηχανικές πολιτικές, η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κατάσταση με τις κρατικές επιχειρήσεις, η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, η διαφθορά, το πολιτικό περιβάλλον και ασφάλεια, πολιτικές και πρακτικές εργασίας, επενδυτικά προγράμματα ασφάλισης και στατιστικές για άμεσες ξένες επενδύσεις.

Στην έκθεση σημειώνεται ακόμη ότι η πανδημία του κορονοϊού έχει βαθύ αντίκτυπο στην οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας και στην ικανότητά της να προσελκύει ξένες επενδύσεις.

Ολόκληρη η έκθεση του State Department εδώ