Ελλάδα: Παρατείνονται μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2022 τα μέτρα για την είσοδο στην ελληνική επικράτεια

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελλάδας η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία παρατείνοται μέχρι τις 24 Ιανουαρίου τα μέτρα που ισχύουν για την είσοδο ταξιδιωτών στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σήμερα, Σάββατο, η είσοδος επισκεπτών στην Ελλάδα θα επιτρέπεται  με αρνητικό μοριακό τεστ (PCR) 72 ωρών ή rapid test 24 ωρών.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ,όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr,με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα.

“ Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, ανεξαρτήτως εμβολιασμού ή νόσησης αυτών, οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και να φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην ελληνική,αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρώνπριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και να φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο” αναφέρεται ακόμη στην ίδια ΚΥΑ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τις 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 εως και τις 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Το μέτρο βρίσκεται σε ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου 2021 και ίσχυε μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2022. Με τη νέα ΚΥΑ παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2022.

Η σχετική ΚΥΑ εδώ