Βόρεια Μακεδονία: Εντυπωσιακή άνοδος 63,2% των ελληνικών εξαγωγών

-Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη Βόρεια Μακεδονία το 2021

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας, το 2021 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Βόρεια Μακεδονία ανήλθαν περίπου στα 737,3 εκ. ευρώ καταγράφοντας ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της τάξης του 63,2% σε σχέση με το 2020 (451,7 εκ. ευρώ). Η Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον την τρίτη θέση (από την 6η το 2020), ανάμεσα στις χώρες με την μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα προς την Βόρεια Μακεδονία, ξεπερνώντας την Σερβία και την Κίνα. Στις πρώτες θέσεις παραμένουν σταθερά η Μ. Βρετανία (περίπου 1,7 δισ. ευρώ) και η Γερμανία (περίπου 979 εκ. ευρώ).

Όσον αφορά στις εξαγωγές της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ελλάδα το 2021, σημειώνεται επίσης αύξηση της τάξης του 17,3%. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Βόρεια Μακεδονία ανέρχονται στο ποσό των 205,9 εκ. ευρώ περίπου (από 175,5 εκ. ευρώ το 2020). Η Ελλάδα αποτελεί τον έβδομο σημαντικότερο προορισμό των προϊόντων της χώρας (από πέμπτο το 2020). Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γερμανία (3,2 δισ. Ευρώ περίπου) και ακολουθούν η Βουλγαρία (335,6 εκ. ευρώ), το Κόσσοβο (302,7 εκ. ευρώ) και η Σερβία (292,1 εκ. ευρώ).

Ο όγκος εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας ανέρχεται στα 943,26 εκ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση 50,4% σε σχέση με το 2020 (627,2 εκ. ευρώ). Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση (από πέμπτη το 2020) ενώ προηγούνται η Γερμανία, Μ. Βρετανία και Σερβία.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Ελλάδας σχεδόν διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2020 (92,4% αύξηση) και διαμορφώθηκε στα 531,4 ευρώ (από 276,2 εκ. ευρώ το 2020). Διαχρονικά ο διμερής όγκος εμπορίου παρουσιάζει αυξητική τάση (με μοναδική εξαίρεση το 2020 εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας). Συγκεκριμένα από 726,2 εκ. ευρώ το 2017 ανήλθε στα 943,2 εκ. ευρώ το 2021 παρουσιάζοντας σε βάθος πενταετίας αύξηση κατά περίπου 30%.

Όσον αφορά στο εμπορικό ισοζύγιο αυτό είναι σταθερά πλεονασματικό για την Ελλάδα. Το 2017, το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας ανήλθε περίπου στα 366 εκ. ευρώ ενώ το 2021 στα 531,4 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας διεύρυνση στην πενταετία της τάξης του 45,1%.

-Εμπορικές ροές Βόρειας Μακεδονίας (2021)

Σύμφωνα πάντα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας, παρατηρείται ότι η συνολική αξία των εξαγόμενων αγαθών από τη χώρα την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε περίπου στα 6,92 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ανήλθε σε 9,6 δισ. ευρώ ή 26,9% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το εμπορικό έλλειμμα την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ήταν περίπου 2,71 δισ. ευρώ. Το 2021 παρατηρείται επίσης σημαντική διεύρυνση του εμπορικού ελλείματος της Βόρειας Μακεδονίας. Η κάλυψη των εισαγωγών από εξαγωγές την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε 71,8 %.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το εξωτερικό εμπόριο ανά κατηγορία προϊόντων αποδεικνύει ότι τα σημαντικότερα προϊόντα που εξάγει η χώρα είναι: υποστηριζόμενοι καταλύτες με δραστική ουσία, πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, συστήματα καλωδίων ανάφλεξης και άλλα συστήματα καλωδίωσης του είδους που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, μέρη θέσεις της υπο-ομάδας 821.1 και σιδηρονικέλιο.

Στις εισαγωγές, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι:

άλλα μέταλλα της ομάδας της πλατίνας και κράματά τους, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης, λάδια από πετρέλαιο και λάδια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα), πλατίνα και κράματα πλατίνας, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης και κεραμικά είδη για εργαστηριακές, χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις.

(Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων)