Στα 500 ευρώ “σκαρφαλώνει” ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Βόρεια Μακεδονία

Ο καθαρός μέσος μηνιαίος μισθός τον Ιανουάριο του 2022 στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθε στις 28.980 δηνάρια (περίπου 487 ευρώ), αυξημένος κατά 6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021 , σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Ο μεικτός μηνιαίος μισθός (υπολογιζόμενων των κρατήσεων) τον Ιανουάριο του 2022 ανήλθε στις 44.762 δηνάρια (περίπου 728 ευρώ), αυξημένος κατά 6,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021.

Οι πιο υψηλοί μισθοί συναντούνται στους κλάδους της πληροφορικής, των αερομεταφορών, της φαρμακευτικής και στον χρηματοπιστοτικό τομέα, ενώ οι πιο χαμηλοί στους κλάδους της βυρσοδεψίας και της κλωστοϋφαντουργίας.

Την ικανοποίησή της για τη συνεχή αύξηση που σημειώνει ο μέσος μηνιαίος μισθός στη χώρα εξέφρασε η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας.

«Τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνουν την τάση αύξησης των μισθών, ως αποτέλεσμα των οικονομικών μέτρων και πολιτικών που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αύξηση του μέσου και κατώτατου μισθού.

Αν συγκρίνουμε τα τελευταία στοιχεία με αυτά τον Ιανουάριο του 2017, όταν ο μέσος μισθός ήταν 22.750 δηνάρια, τότε ο μέσος μισθός στη χώρα έχει αυξήθεί κατά 7.230 δηνάρια » σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.