Η Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας αύξησε το βασικό επιτόκιο της στο 3%

Η Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας προχώρησε σήμερα σε νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου της, κατά 0,5%. Πλέον το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 3%.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, η αύξηση αυτή του βασικού επιτοκίου οφείλεται στις πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργούνται το τελευταίο διάστημα, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών κυρίως των εισαγομένων τροφίμων και των ενεργειακών προϊόντων.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού κυμάνθηκε στο 11,8%, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις.

Είναι η πέμπτη φορά από τον Απρίλιο που η Κεντρική Τράπεζα αυξάνει το επιτόκιο της. Τον περασμένο Απρίλιο το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας ανερχόταν στο 1,25% και σήμερα αναρριχήθηκε στο 3%.

Η αύξηση αυτή του βασικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση των επιτοκίων και των εμπορικών τραπεζών της χώρας.