Η EDS εισέρχεται στην εμπορία και προμήθεια φυσικού αερίου στη Βόρεια Μακεδονία

Φωτο: Ο διευθύνων σύμβουλος της EDS, Γιάννης Γιαννόπουλος

H Energy Delivery Solutions (EDS) συμπλήρωσε τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους δέκα χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας.

Η EDS εξαγοράστηκε το 2018 από την ελληνική ΔΕΗ και έγινε μέλος μιας εταιρείας που θεωρείται ενεργειακός κολοσσός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο προμηθευτής αυτός ηλεκτρικής ενέργειας, με τις ενέργειες και δράσεις της έχει χτίσει την τελευταία δεκαετία μία ηγετική εικόνα στον χώρο που δραστηριοποιείται. Σήμερα, το μερίδιο της EDS στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας ξεπερνά το 30%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της EDS, Γιάννης Γιαννόπουλος, σε συνέντευξή του στο οικονομικό περιοδικό των Σκοπίων “Kapital” γνωστοποίησε ότι η εταιρεία εισέρχεται και στην αγορά φυσικού αερίου της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Γ.Γιαννόπουλος ανέφερε ότι η EDS έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της χώρας σχετική άδεια για εμπορία και προμήθεια φυσικού αερίου και πλέον θα ενσωματώσει τη νέα της αυτήν δραστηριότητα σε αυτήν που ήδη υφίσταται (στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας). Θα είναι δηλαδή προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και φυσικού αερίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της EDS, αναφερόμενος στα επιτεύγματα της εταιρείας στη διάρκεια των δέκα χρόνων λειτουργίας της σημείωσε σχετικά:

«Από την ίδρυση της EDS, τα επιτεύγματα ήταν πραγματικά σημαντικά για μια εταιρεία που από μία τοπική οντότητα έχει εξελιχθεί σε αναγνωρίσιμο περιφερειακό όνομα. Βασικά στοιχεία που καθορίζουν σήμερα τη λειτουργία της EDS είναι: η ένταξή της στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας HUPX/HUDEX, η διατήρηση του μεγαλύτερου πελατολογείου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, η ηγετική θέσή της στην αγορά, καθώς και το γεγονός ότι η EDS ανήκει στον όμιλο της ΔΕΗ.

Στη διάρκεια μιας δεκαετίας λειτουργίας της, η EDS ήταν ουσιαστικά ο πιο ενεργός “λομπίστας” για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, μαζί με την εφαρμογή της απαραίτητης νομοθεσίας – των οδηγιών για την εσωτερική αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-.

Σήμερα, η EDS είναι μια ανώνυμη εταιρεία με το μεγαλύτερο ιδρυτικό κεφάλαιο μεταξύ άλλων προμηθευτών, με 5,5 εκατ. ευρώ».

Σε μία εποχή που άλλοι προμηθευτές στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, λόγω των τρέχουσων συνθηκών αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι σε πελάτες τους και ακυρώνουν τα συμβόλαιά που έχουν, ο διευθύνων σύμβουλος της EDS, στη συνέντευξή του αυτή σημειώνει ότι η εταιρεία δεν διέκοψε την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε κανέναν πελάτή της, τηρεί απαρέγκλιτα τα συμβόλαια που έχουν συναφθεί και για τον λόγο αυτό, το πελατολόγειο της διευρύνεται συνεχώς.

Ο Γιάννης Γιαννόπουλος σημειώνει ακόμη ότι σημαντικό πρόβλημα για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην ελεύθερη αγορά προκαλούν δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που δεν εξοφλούν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους ή ακόμη και αδιαφορούν για τη διευθέτησή τους.