Μόνο το 20% των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας αναμένει ότι το 2024 θα είναι καλύτερο από το 2023

Mόνο το 20% των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας αναμένει ότι το 2024 θα είναι καλύτερο από το 2023 (ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 39%). Το 34% πιστεύει ότι θα είναι χειρότερο (ο παγκόσμιος μ.ό. είναι 26%) και το 40% πιστεύει ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με φέτος (ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 28%).

Τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν από την έρευνα “End of the year” της Gallup International η οποία διεξήχθη στη Βόρεια Μακεδονία από την εταιρεία Brima από την 1η έως την 22α Δεκεμβρίου μέσω διά ζώσης συνεντεύξεων σε δείγμα 1.203 ερωτηθέντων σχετικά με  τις προσδοκίες των πολιτών για το έτος 2024.

Σε σχέση με την οικονομική ευημερία, οι ερωτηθέντες στη Βόρεια Μακεδονία δείχνουν εμφανή απαισιοδοξία όταν ερωτώνται για τις οικονομικές προοπτικές του επόμενου έτους σε σύγκριση με το τρέχον έτος. Το 17% θεωρεί ότι το 2024 θα είναι έτος οικονομικής ευημερίας (ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 28%), το 42% αναμένει οικονομικές δυσκολίες (ο παγκόσμιος μ.ό. είναι 39%) και το 35% αναμένει ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2023 (ο παγκόσμιος μ.ό. είναι 29%).