65% των επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία αντιμετωπίζουν έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων

Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Βόρειας Μακεδονίας, το 65% των επιχειρήσεων στη χώρα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την εξεύρεση ειδικευμένου προσωπικού για εργασία.

«Πρέπει να εργαστούμε για πρωτοβουλίες που θα περιλαμβάνουν εταιρείες και επιχειρηματικό τομέα στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Μόνο έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε καταλλήλως στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και, κατ ‘επέκταση, να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εταιρειών, η οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει σε πιο ελκυστικές θέσεις εργασίας και μισθούς για τους νέους», δήλωσε η  Natasa Janevska από το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Ο διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης  Sherif Miftari είπε ότι τα τελευταία χρόνια το Κέντρο, σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό τομέα, έχει δημιουργήσει 250 πρότυπα για επαγγέλματα και πάνω από 100 πρότυπα για προσόντα, καθώς και 85 εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγέλματα που διαρκούν μεταξύ 2 και 4 χρόνια εκπαίδευσης. Έδωσε έμφαση στη σημασία του διαλόγου μεταξύ του επιχειρηματικού τομέα και του τομέα της εκπαίδευσης για την υπέρβαση των θεμάτων και την ανταλλαγή εμπειριών για τη βελτίωση ολόκληρης της κατάστασης.

(Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων)