Παρατάθηκε μέχρι τις 31 Μαϊου το καθεστώς για την είσοδο στην Ελλάδα

Παρατείνεται, μέχρι τις 31 Μαϊου, το καθεστώς για την είσοδο στην Ελλάδα, όπως αυτό από τις 14 Μαϊου.

Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα,, μεταξύ άλλων και οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, μπορούν να εισέρχονται στη χώρα υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από την σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε και η οποία ισχύει από για το χρονικό διάστημα από τις 22 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00.

– να έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr

– να έχουν α) ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο,τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους ή β) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος βα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, ββ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και βγ) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.

Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα να φέρουν βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης με τη μέθοδο PCR ή αντιγόνου ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί α) από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, β) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας, γ) στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.

Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου ισχύει και για ανηλίκους από πέντε ετών και άνω.

Μόνον οι Ευζώνοι ανοιχτοί

Από τις τρεις συνοριακές διαβάσεις Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, ανοιχτός είναι μόνο ο συνοριακός σταθμός στους Ευζώνους, από τις 7:00 έως τις 23:00 ώρα.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα να ταξιδέψουν στην Ελλάδα

Αυτοί που μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, υπό τις προϋποθέσεις που έχουν αναφερθεί παραπάνω είναι οι υπήκοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους και οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία,Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ,Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρουάντα, Ρωσική Ομοσπονδία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη,Ταϊλάνδη.

Εκτός Αλβανία, Κόσοβο

Από την παρούσα ΚΥΑ και όσον αφορά γειτονικές χώρες εξαιρούνται οι πολίτες της Αλβανίας (εκτός των κατόχων άδειας παραμονής στην Ελλάδα και κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς) ,του Κοσόβου και της Τουρκίας, οι οποίοι δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Μαϊου.